Parteneri si colaboratori

Protocol de parteneriat nr.1498/07.08.2013 cu Asociatia Culturala ASK ME;
Acord de parteneriat cu O.N.G. ARAS asistenta si preventie HIV nr. 767/15.03.2017;
Acord de parteneriat cu LOXAN MAGNUS MEDICAL- ingrijire la domiciliu, nr. 644/19.03.2014;
Protocol de colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxa “Justinian Patriarhul” – sectia Asistenta Sociala coordonare
practica studenti, nr.456/29.10.2013;
Protocol de colaborare cu Agenția Națională Antidrog, nr. 3032/02.07.2019;
Protocol de colaborare cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, nr. 472/17.02.2017;
Protocol de colaborare cu Alcoolici Anonimi București, nr. 4260/28.11.2017;
Contract de colaborare cu ANMCS, nr. 2303/23.05.2019;
Contract de voluntariat privind acordarea asistenței specifice pacienților de etnie rromă, nr. 176/14.01.2019;
Contract de servicii – interpret al limbajului mimico-gestual, nr. 123/09.01.2019;
Protocol de colaborare cu Federația Filoantropia, nr. 1121/04.03.2020;
Protocol de colaborare cu Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București – PROIECT INTESPO POCU, nr.
4891/29.10.2019;
Protocol de colaborare cu OAMGMAMR – Filiala București, nr. 748/18.02.2019;
Protocol de colaborare cu Fundația TEEN CHALLENGE din Romania, nr. 199/04.04.2019;