La camera de garda a spitalului se prezinta urmatoarele categorii de pacienti:

 • Urgentele psihiatrice – de obicei prezentate cu ambulanta, si /sau Politie, sau cu apartinatori. Internarea de urgenta este stabilita de catre medicul de garda, in urma consultului medical efectuat pacientului.
 • Pacienti care se prezinta cu bilet de trimitere din ambulator – medic specialist sau de familie, si care pot sa nu fie urgentedar care datorita afectiunii psihice – episod acut, necesita tratament in conditii de spitalizare.
 • Pacientii aflati pe listele de asteptare  si care se prezinta la internare conform programarii. Programarile sunt facute anterior, telefonic sau la prezentare de catre medicul curant sau medicul de garda, conform Registrului cu evidenta pacientilor programati pentru internare, existent la nivelul Camerei de Garda (CG).
 • Internari cu avize de la medicii din spitale, contra parafate de mediculsef de sectie; internari in urma consultatiilor interdisciplinare; internari cu plata la cerere si pentru apartinatatori

Atat urgentele cat si pacientii considerati ca nefiind urgente, precum si cei programati sunt examinati de catre medicul de garda, si tot odata distribuiti pe sectii.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INTERNARII SUNT:

 • Cardul national de asigurari de sanatate (adeverinta temporara, valabila, emisa de Casa de Asigurari de Sanatate) – este obligatorie prezentarea la internare in cazul internarii cu bilet de trimitere sau la externare pentru cazurile “urgente medicale “.
 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calitatii de asigurat:
 • Angajati: Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
 • Someri: Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.
 • Pensionari: Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
 • Persoane fara venit: Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

 • Se recomanda sa se prezinte copii dupa concediile medicale din ultimul an din care sa reiasa diagnosticul investigatiilor si tratamentul efectuat anterior internarii la CETTT.