REGULILE PRIVIND ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA PE TERITORIUL “SPITALULUI DE PSIHIATRIE CETTT SFANTUL STELIAN”

 Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare. Portarul Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media, ordinul de serviciu /legitimația de serviciu.

Portarul  va nota în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul „Spitalului de Psihiatrie CETTT Sfantul Stelian ”, pe bază de semnătură”Am luat la cunoștință” în ”Registrul vizitatori”.

Portarul  va  informa  purtătorul de cuvânt cu privire prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții mass-media vor avea  acces nelimitat în următoarele situații:

          – când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.), cu acordul acestora;

          – însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al Spitalului.

 Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului De Psihiatrie Sf Stelian au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.

 Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestuia.

Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.