CETTT SFANTUL STELIAN
Maxima zilei:
 

Noutati

 

ANUNT !

In perioada 19-20 octombrie va avea loc CONFERINTA MEDICALA  CU TEMA:" ADICTIA - ABORDARE MULTIDISCIPLINARA; IMPLICATII MEDICO-PSIHO-SOCIALE"

Conferinta este organizata de Centrul de evaluare si tratament al toxicodependentelor pentru tineri "Sf. Stelian" (C.E.T.T.T.  SFANTUL STELIAN),  avand ca parteneri: Primaria Capitalei, Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala Antidrog.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SECTIE  DE INTERNARI NEVOLUNTARE

- INCEPAND CU LUNA OCTOMBRIE A  ANULUI 2011, SPITALUL FUNCIONAZA SI  CU O SECTIE  DE INTERNARI NEVOLUNTARE  SI URGENTE PSIHIATRICE, ACCESUL LA ACEASTA  PUTANDU-SE FACE PRIN APELAREA SERVICIULUI DE URGENTA 112

 


SALA DE FITNES

 - SALA DE FITNES unde puteti beneficia de aparatura fitnes, cardio si sauna, cu supraveghere permanenta a unui profesor de sport.

 

 • PENTRU PACIENTII SPITALULUI, ACESTE SERVICII SUNT GRATUITE.

 

 • PENTRU PUBLICUL LARG, URMATOARELE TARIFE:

 Preturile practicate sunt de 15 Ron/sedinta (60-120 minute / sedinta)
 Relatii suplimentarea la telefon 021/3144475,  0722413639

 • PROGRAM DE LUCRU:

Marti si Joi orele 17,30 - 20,30
Sambata 12,30 - 14,30

sala de sport

 

GRUP DE SUPORT " NARCOTICII ANONIMI "

- GRUP DE SUPORT " NARCOTICII ANONIMI " PE MODELUL CELOR 12 PASI, IN FIECARE ZI DE JOI, LA  ORA 1000 

SALA ERGOTERAPIE

 

 

GRUP DE SUPORT "ALCOOLICII  ANONIMI "

LOCALITATE : BUCURESTI

NUME GRUP : GRUPUL "DE VEST"

ADRESA : CARTIERUL MILITARI, STR. ALEEA POLITEHNICII, NR. 7, SECTOR 6, BUCURESTI (IN INCINTA BISERICII SFANTUL NICOLAE ) 

PROGRAM : JOI ORELE 18 - 19

TELEFOANE : 0728.091.860; 0732.916.712

E-MAIL : AA.GRUPULDEVEST@GMAIL.COM

http://www.alcooliciianonimi.ro/grupuri.php?oras=Bucuresti (AICI GASITI LISTA INTEGRALA A GRUPURILOR DE SUPORT PENTRU "ALCOOLICII  ANONIMI ", DIN BUCURESTI

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR

PENTRU TINERI ,,SFANTUL STELIAN’’

(C.E.T.T.T.SF.STELIAN)

                                                                      APROBAT

MANAGER

DR. CRISTINA HUDITA

 

                                                                                                                         Nr. 718/27.04.2012

Nr. Invitatie participare SEAP : 327645/23.05.2012

Data limita depunere oferte : 07.06.2012 ora 12.00

Data deschidere oferte: 07.06.2012 ora 14.00

 

DOCUMENTAŢIE  DE  ATRIBUIRE

 

CAIET DE SARCINI

 

 

Pentru achiziţia publică de medicamente pentru tratament in caz de dependenta

cod CPV: 33693300-7 prin  procedura de cerere oferta off line, cu etapa finala de licitatie electronica, cu acord cadru, conform prevederilor OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Intocmit,

                                                                                                             Sef Serviciu administrativ

                                                                                                                Ec.Mihaela Spiru

 

CAIET DE SARCINI

 

I.PREVEDERI GENERALE – aplicabile fiecaruia din cele 3 loturi:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.         

            În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

            II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE - aplicabil fiecaruia din cele 3 loturi::

            Propunerea tehnică se elaboreaza pentru fiecare lot.Va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini,

              Transportul se va efectua de catre ofertant cu mijloace proprii sau inchiriate, pe cheltuiala acestuia.

 

Caracteristicile produsului :

-                Produsele sa corespunda caracteristicilor tehnice ce se vor mentiona in continuare, parametrii fiind minimi si obligatorii.

 

Specificatii Tehnice si Conditii de Calitate:        

 

 

 

 

 

MEDICAMENTE

LOT I

Nr.

Crt.

DENUMIRE PRODUS

COD CPV

U/M

FORMA

PREZENTARE

CONCENTRATIE

CANTITATE

SOLICITATA

MIN/MAX

Acord cadru

1.

BUPRENORPHINUM+

NALOXONE 2mg

33693300-7

Cpr.

Cpr.2mg./0.5mgx7/cutie

1100 cpr. / 16.500 cpr.

2.

BUPRENORPHINUM+

NALOXONE 8mg

33693300-7

Cpr.

Cpr.8mg/2mgx7/cutie

1100 cpr. /

16.500 cpr

Valoarea unitara estimata per total lot : 15,12 lei fara TVA ( 3,11 lei + 12,01 lei= 15,12 lei)

LOT II

Nr.

crt.

DENUMIRE PRODUS

COD CPV

U/M

FORMA

PREZENTARE

CONCENTRATIE

CANT.

SOLIC.MIN/

MAX

Acord cadru

1.

METADON

5mg

33693300-7

Cpr.

Cpr.5mg.

x5blist.x10cpr./cutie

8500 cpr. /

127.500 cpr

2.

METADON

20mg

33693300-7

Cpr.

Cpr.20mg/ x5blist.x10cpr./cutie

13500 cpr. /

202.500 cpr

Valoarea unitara estimata per total lot: 1,16 lei fara TVA ( 0,23 lei + 0,93 lei =  1,16 lei )

 

 

 

LOT III

Nr.

crt

DENUMIRE PRODUS

COD CPV

U/M

FORMA

PREZENTARE

CONCENTRATIE

CANT.

SOLIC.MIN/

MAX

1

SINTALGON

2.5 mg

33693300-7

Cpr

Cpr.2.5 mg x 5 blist.x10cpr./cutie

8000 cpr. /

120.000 cpr

Valoarea unitara estimata per total lot: 0,36 lei fara TVA

Detalii acord cadru si contracte subsecvente:

 

 

Cantitati Minime acord cadru

Cantitati Maxime acord cadru

Cantitati minime

Contr.subsecvent

Cantitati maxime

Contr.subsecvent

LOT 1

 1. 1100 cpr
 2. 1100 cpr
 1. 16500 cpr
 2. 16500 cpr
 1. 1100 cpr
 2. 1100 cpr

1.8250 cpr

2. 8250 cpr

LOT 2

 1. 8500 cpr
 2. 13500 cpr
 1. 127500 cpr
 2. 202500 cpr
 1. 8500 cpr
 2. 13500 cpr
 1. 63750 cpr
 2. 101250 cpr

LOT 3

     8000 cpr

     120.000 cpr

      8000 cpr

    120.000 cpr

 

Date estimative contracte subsecvente:

 1. 10 iulie 2012
 2. 10 februarie 2013

 

In Certificatul de Calitate al produsului trebuie sa fie incluse urmatoarele informatii:

- denumirea produsului;

- numele si adresa producatorului, a importatorului sau a distribuitorului inregistrata in Romania;

- data de expirare

- conditiile de depozitare si de folosire (daca este cazul);

- locul de origine (daca este cazul);

- instructiuni de utilizare;

Date despre produs:

1.Denumirea produsului se refera la natura, genul, sortul si starea produsului

a) ,informatii descriptive si daca este necesar si informatii de utilizare;

2. Data de expirare

Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a zilei, lunii si a anului.

Data este precedata de mentiunea clara « expira la data de _______ »

Se va indica dupa caz, conditiile de pastrare si conservare.

Termenul de valabilitate: minim 3 ani.

               3.Lotul

 Toate produsele  trebuie sa poarte o indicatie care sa permita identificarea lotului din care face parte.

               4. Ambalaje

Ambalajele folosite pentru transportul materialelor sanitare trebuie sa fie intacte fara rupturi sau torsionate.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

Termene si conditii de livrare

Livrarea se va face la comanda, in maxim 3 zile.

Livrare: franco depozit beneficiar.

Livrarea se va efectua  CIP (cost si asigurari platite) pana la sediul beneficiarului 

      Produsele livrate vor fi insotite in mod obligatoriu de : aviz de expeditie, factura in original, certificat de calitate si certificat de garantie.

Modul de receptie

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant. Daca  produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim 48 ore produsul refuzat.

Modalitati de plata

Plata se va efectua de catre unitatea beneficiara cu ordin de plata, in termen de 90 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.

Pretul

Pretul din oferta va fi exprimat in lei fara TVA, separat pe fiecare lot/comprimat. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Preturile vor include toate cheltuielile de transport extern, transport intern, cheltuieli incarcare- descarcare, manipulare, asigurare, ambalare, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei produselor (paleti de lemn, folii de protectie, etc) pana la sediul beneficiarului si raman neschimbate de la data semnarii contractului.

 

Acasa | Despre noi | Servicii | Istoric | Costuri | Informatii utile | Contact
© 2010 CETT Sfantul Stelian. Toate drepturile rezervate
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates